Autorizovaná oblast

Autorizovaná
oblast

Registrace

Pomocí následujícího formuláře se můžete zaregistrovat jako uživatel Autorizované oblasti Aluprof S.A.

Chci přístup k následujícím jazykům

Jsem odběratelem systémů

Kontaktní údaje

Souhlas se zpracováním osobních údajů


"Administrátorem vašich osobních údajů je společnost ALUPROF S.A. (ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała., tel. 33 819 53 00, e-mail: aluprof@aluprof.eu). Zmíněné údaje budou sdělovány pouze oprávněným zaměstnancům Aluprof S.A. a externímu poskytovateli služby správy servisu. V případě, že daný uživatel působí v oblasti obsluhované jednou z dceřiných společností ALUPROF S.A., mohou mít zaměstnanci této společnosti také přístup k údajům uživatele. Údaje mohou být také sděleny příslušným orgánům, pokud tyto budou k tomu zmocněny v souladu se závazným právem. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu využívání služby, až do okamžiku zrušení služby podáním žádosti o zrušení přístupového účtu k servisu, zaslané na adresu aluprof@aluprof.eu, nebo když administrátor získá informaci, že uvedené údaje nejsou aktuální. Informace o zrušení společně s údaji mohou být uchovávany po dobu 3 let pro důkazní účely a po uplynutí této doby budou odstraněny. Uživatel může kdykoli požádat Aluprof S.A. o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, odstranění nebo omezení jejich zpracování a právo podat stížnost proti jejich zpracování a také právo přenášet údaje a získat jejich kopii. Za tímto účelem zašlete e-mailovou zprávu s žádostí na adresu aluprof@aluprof.eu. Uživatel má také právo podat stížnost dozorčímu orgánu – předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů. Uživatel může kontaktovat inspektora ochrany údajů administrátora – pan Michał Geilke , e-mail: iod_aluprof@grupakety.com, tel. +48 33 819 53 00. Informujeme, že vaše osobní údaje nebudou předávány do třetího státu / mezinárodní organizaci a také že nebudou zpracovávány automaticky, včetně využívání pro profilování."

Důvody, proč se zaregistrovat?

Jste odběratelem Aluprof S.A.? Tato webová stránka je právě pro Vás!

Váš účet v autorizované oblasti našich webových stránkách je:

  • přístup k aktuálním katalogům PDF a možnost aktualizace jejich dřívějších tištěných verzi
  • přijímat elektronické informačních zpravodajů ALUPROF a přístup k archivu obchodních informaci
  • možnost aktualizace kalkulačního programu
  • přístup k ceníkům, technickým aprobacím ITB a dalších certifikačním dokumentům

Máte svůj účet?

Přihlaste se