Ugrás az Aluprof engedélyhez kötött zóna korábbi verziójához

Az ALUPROF S.A. „Engedélyhez kötött zóna” internetes szolgáltatásának felhasználási szabályzata

§ 1 Definíciók

A jelen Szabályzatban használt meghatározások jelentése:

 1. Ügyintéző/ Rendszeradminisztrátor - ALUPROF S.A. , székhelye: ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała a Bielsko-Białai Regionális Bíróság VIII. Kereskedelmi Osztályán vezetett cégjegyzékben a KRS: 0000106225 nyilvántartási számon, NIP 547-02-42-884, REGON: 070424429, bejegyezve, tőkéje: 4.028.350 PLN.
 2. Személyes adatok ügyintézője – az az alany értendő ez alatt, aki a személyes adatok kezelésének céljáról és módjáról határoz, melyről az 1997. augusztus 29-i, a személyes adatok védelméről szóló törvény 3. cikkében szó van (egységes szöveg - Dz. U. 2016., 922 poz., a későbbi módosításokkal).
 3. Domain – internetes cím, mely alatt a Szolgáltatás elérhető.
 4. Üzleti partner – fizikai vagy jogi személy, mely együttműködik vagy együttműködni szeretne az Ügyintézővel.
 5. Szabályzat – az ALUPROF S.A. weboldalán található engedélyhez kötött zóna jelen szabályzata.
 6. Szolgáltatás (Rendszer) – az ALUPROF S.A. weboldalai, melyek az engedélyhez kötött zónában érhetők el a strefa.aluprof.eu domain cím alatt, lehetővé teszik az internethasználó számára a Szolgáltatásban elérhető tartalmak használatát.
 7. Szolgáltatások – az Ügyintéző által a Rendszeren keresztül elérhetővé tett elektromos szolgáltatások.
 8. Felhasználó – minden fizikai vagy jogi személy, aki az ALUPROF S.A. Szolgáltatását használja.
 9. Kérelmező - minden fizikai vagy jogi személy, aki az ALUPROF S.A. Szolgáltatásához hozzáférést kérelmez.

§ 2 Jogszabályok

 1. Minden Kérelmezőnek kötelessége az ALUPROF S.A. Szolgáltatásának igénybevétele előtt megismerni jelen Szabályzatot.
 2. A Szabályzat elektromos formában ingyenesen hozzáférhető az alábbi címen: https://strefa.aluprof.eu/pl/r...
 3. A Felhasználó elfogadja, hogy a jelen Szabályzatban leírt elvek ismeretének hiánya nem lehet alapja semmiféle követelésnek vagy reklamációnak.
 4. A Szolgáltatást használó minden Felhasználónak kötelessége betartani az érvényben lévő lengyel törvényi előírásokat valamint jelen Szabályzat rendelkezéseit. Különösen tilos a tartalmak illegális továbbítása és feldolgozása.

§ 3 Műszaki követelmények

A Rendszer megfelelő működéséhez a Felhasználónak az alábbi berendezésekkel kell rendelkeznie:

 1. Számítógép és szoftver a következő minimális műszaki jellemzőkkel:
  1. Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 operációs rendszer, mely az alábbi böngészők közül az egyikkel rendelkezik:
   1. Google Chrome – legfrissebb verzió,
   2. Mozilla Firefox - legfrissebb verzió,
   3. Microsoft Edge - legfrissebb verzió,
   4. Opera - legfrissebb verzió,
  2. iOS operációs rendszer, mely Apple Safari böngésző legfrissebb verziójával rendelkezik,
  3. a böngésző konfigurációja:
   1. süti (cookies) fájlok kiszolgálása,
   2. bekapcsolt JavaScript szolgáltatás,
   3. telepített Adobe Flash Player - legfrissebb verzió,
  4. egyes elemek és információk megjelenítéséhez elengedhetetlenül szükséges az alábbi szoftverek telepítése: Acrobat Reader, MB-CAD.
 2. Internet-hozzáférés minimum 512 kb/s sávszélességgel.


§ 4 A Szolgáltatás használatának elvei

 1. Ha Kérelmező igénybe szeretné venni a Szolgáltatást, ahhoz az alábbi teendők szükségesek:
  1. regisztrációs űrlap kitöltése, mely hozzáférhető az alábbi oldalon: https://strefa.aluprof.eu/pl/zarejestruj-sie,
  2. a jelen Szabályzat tartalmának elfogadása valamint az űrlapon a megfelelő mező (ún. checkbox) megjelölésével igazolni a jóváhagyást,
  3. rákattintani a „Regisztrálás” gombra,
  4. visszaigazolni a kérelmet a megadott e-mail címre küldött levélben található hivatkozás aktiválásával.
 2. Az Ügyintéző fenntartja magának a jogot, hogy az Ügyintéző Üzleti partnereire korlátozza a Szolgáltatáshoz való hozzáférést.
 3. Amikor a Kérelmező számára a Szolgáltatás Ügyintézője hozzáférést biztosít a Szolgáltatáshoz, akkor a Felhasználó és a Szolgáltatás Ügyintézője között határozatlan időtartamra szerződés köttetik elektromos úton elérhető ingyenes (Szolgáltatás-) Rendszerhozzáférésről.
 4. A Felhasználó bármikor felmondhatja a Szolgáltatáshoz való hozzáférést, ehhez a következő címre kell kérelmét továbbítania: strefa@aluprof.eu

§ 5 A Szolgáltatásnyújtás feltételei

 1. A Szolgáltatás Ügyintézője a Szolgáltatáson keresztül díjtalanul hozzáférést biztosít:
  1. kereskedelmi információkhoz és termékek árlistája,
  2. termékkatalógusok,
  3. kalkulációs szoftverek,
  4. tanúsítványok és normák.
 2. A Szolgáltatás Ügyintézője bármikor módosíthatja a Szolgáltatás alkalmazhatóságát anélkül, hogy arról a Felhasználókat értesítené.
 3. A Szolgáltatás Ügyintézője fenntartja magának a jogot a Rendszerben (Szolgáltatásban) közzétett tartalmak bármikori megváltoztatására.

§ 6 Személyes adatok védelme

 1. Az adatok, mint a vezeték- és keresztnév, cég, e-mail cím, irányítószám, helység, utca, megye, adószám, telefonszám kizárólag az Üzleti partner azonosságának hitelesítésére szolgálnak a Szolgáltatáshoz való hozzáférés lehetővé tételénél.
 2. A Felhasználó személyes adatainak megadása önkéntes, azonban amennyiben nem kerülnek megadásra, az azt eredményezi, hogy nem tudja használni a Szolgáltatást.
 3. A személyes adatok Ügyintézője az ALUPROF S.A. vállalat (ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 819 53 00, e-mail: strefa@aluprof.eu)
 4. A megadott adatokat csak az Aluprof S.A. arra feljogosított munkatársainak valamint a Rendszer adminisztratív szolgáltatásait nyújtó külsős partnereknek lesznek felfedve. Amennyiben az adott felhasználó az ALUPROF S.A.-hoz tartozó egyik vállalat ügyfele, abban az esetben annak a vállalatnak a munkatársai is hozzáférhetnek a felhasználó adataihoz. Az adatok felfedhetők az illetékes szerveknek, amennyiben az érvényes jogi előírásoknak megfelelően fel vannak arra jogosítva.
 5. Értesítjük, hogy személyes adataikat nem adjuk át harmadik személynek, nemzetközi szervezetnek, illetve az adatkezelés nem automatizált, ideértve azt, hogy nem kerül felhasználásra elemzésekhez.
 6. A személyes adatok a szolgáltatásban való részesedés ideje alatt vannak kezelve, egészen addig, míg a szolgáltatás lemondásra kerül a rendszerhez hozzáférést biztosító fiók törlési kérelmén keresztül, melyet a strefa@aluprof.eu címre kell küldeni.
 7. A lemondásról szóló információk és az adatok a következő 3 évben tárolhatók bizonyítási célból, annak letelte után pedig eltávolításra kerülnek.
 8. A Felhasználónak bármikor jogában áll az Aluprof S.A.-tól hozzáférést kérni a saját adataihoz, azokat helyesbíttetni, eltávolíttatni vagy a kezelést korlátozni, valamint joga van visszavonni az adatok kezeléséhez adott hozzájárulást, illetve joga van az adatok hordozhatóságához és adatairól másolatot kérni. E célból a odaillő kérelmet a strefa@aluprof.eu címre kell küldeni. A Felhasználó maga is megváltoztathatja és frissítheti az adatait, ezek bejelentkezés után láthatók és módosíthatók.
 9. A Felhasználónak szintén jogában áll keresetet benyújtani a felügyelő hatósághoz: a személyes adatok védelme hivatal (Urzęd Ochrony Danych Osobowych) elnökéhez.
 10. A Felhasználónak szintén joga van felvenni a kapcsolatot az Ügyintéző személyes adatok védelmével megbízott felügyelőjével, Michał Geilke úrral: e-mail: iod_aluprof@grupakety.com, tel. +48 33 819 53 00.

§ 7 Szellemi tulajdon védelme

 1. Az ALUPROF S.A. (székhelye: ul. Warszawska 153, 43‑300 Bielsko-Biała) tulajdonosa a jelen Szolgáltatásban található anyagoknak, kivéve más cégek (együttműködők) fájljainak, melyek hovatartozását feltüntették a rendszerben.
 2. A Szolgáltatás és egyes részeinek (kivéve a fentebb említett együttműködők fájljait) minden jogát fenntartja az ALUPROF S.A.
 3. A Felhasználónak jogában áll a Szolgáltatás oldalain fellelhető anyagokat használni, ám kizárólag saját használatra az ALUPROF S.A. Üzleti partnereként a projektek megvalósításának keretein belül.
 4. A Felhasználó kötelessége a Szolgáltatáshoz való hozzáférési adatokat (így a belépéshez szükséges logint és jelszót) titokban tartani, s nincs joga azokat harmadik személy részére átadni.

§ 8 Panaszeljárás

 1. A Felhasználó reklamációt nyújthat be a közzétett szolgáltatással kapcsolatban, jelentheti a Szolgáltatás hibáit vagy alkalmazhatóságának megváltoztatására vonatkozó javaslatait az ALUPROF S.A. marketing részlegének és a pr-nek a következő e-mail címen: strefa@aluprof.eu.
 2. Reklamáció esetén tartalmaznia kell a következő adatokat:
  1. a Felhasználó azonosító adatai,
  2. elérhetőség: telefonszám és e-mail,
  3. a probléma leírása.
 3. A reklamációkat legkésőbb a reklamáció fentebbi e-mail címre történő beküldésétől számított 30 napon belül megvizsgálják.

§ 9 Felelősség

 1. A Szolgáltatás Ügyintézője nem garantálja a Szolgáltatás folyamatos működését, amely időszakosan szünetelhet belső tényezők fellépésének következtében, mint például karbantartási munkálatok; vagy külső tényezők következtében, melyek nincsenek közvetlen kapcsolatban a Szolgáltatás Ügyintézőjének tevékenységeivel, mint pl. vis maior esetek, a Szolgáltatást kiszolgáló szerver hibái vagy az internetkapcsolat hibái.
 2. A Szolgáltatás Ügyintézője nem vállal felelősséget a Felhasználót ért esetleges károkért, melyet a Szolgáltatás működésének szüneteltetése okozhat vagy a Szabályzat be nem tartásának következménye, illetve ha az a Szolgáltatás felhasználási jogával össze nem egyeztethető.

§ 10 Záró rendelkezések

 1. A Szolgáltatás Ügyintézője fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat bármikori megváltoztatására anélkül, hogy erről a tényről a Felhasználókat értesítené.
 2. Amennyiben a Szolgáltatás Ügyintézője új Szabályzatot vezet be, tartalma a Szolgáltatáson való közzétételtől érvényesek, kivételt ez alól az a helyzet, ha a Szabályzatban más érvényességi időszak lett megjelölve.
 3. A Szabályzat rendelkezései közzétételüktől kezdve érvényesek a Felhasználóra.
 4. A Szabályzatban végrehajtott változások el nem fogadását a strefa@aluprof.eu címen kell jelezni. A bejelentés következménye a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférésének letiltása lesz.
 5. Bármilyen, a Felhasználó és a Szolgáltatás Ügyintézője között felmerülő, a jelen Szabályzatban említett szolgáltatással kapcsolatos vitás kérdés a Szolgáltatás Ügyintézőjének székhelyén illetékes bíróság hatáskörébe tartozik.