Strefa autoryzowana

Strefa
autoryzowana

Rejestracja

Korzystając z poniższego formularza możesz zarejestrować się jako użytkownik Strefy Autoryzowanej Aluprof S.A. Wniosek o rejestrację musi zostać zaakceptowany przez moderatora.

Chcę mieć dostęp do języków

Należę do grupy

Dane teleadresowe

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka ALUPROF S.A. (ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała., tel. 33 819 53 00, e-mail: aluprof@aluprof.eu). Podane dane będą ujawniane jedynie upoważnionym pracownikom Aluprof S.A. oraz zewnętrznemu dostawcy usługi administracji Serwisem. W przypadku, gdy dany użytkownik działa na obszarze obsługiwanym przez jedną ze spółek zależnych ALUPROF S.A. pracownicy tej spółki także mogą mieć dostęp do danych użytkownika. Dane mogą zostać również ujawnione właściwym organom, o ile będą one do tego upoważnione zgodnie z obowiązującym prawem. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania z usługi, aż do momentu rezygnacji z usługi poprzez żądanie zlikwidowania konta dostępu do serwisu, wysłane na adres strefa@aluprof.eu lub uzyskania przez Administratora informacji, że podane dane są nieaktualne. Informacja o rezygnacji wraz z danymi może być przechowywana przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, a po upływie tego okresu zostaną usunięte. Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo do żądania od Aluprof S.A. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i uzyskania ich kopii. W tym celu należy przesłać stosowną wiadomość z żądaniem na adres strefa@aluprof.eu. Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Użytkownikowi przysługuje prawo do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Administratora – Panem Michałem Geilke , e-mail: iod_aluprof@grupakety.com tel. +48 33 819 53 00. Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz, że nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania

Dlaczego warto się zarejestrować?

Jesteś odbiorcą ALUPROF S.A? Ta strona internetowa jest właśnie dla Ciebie!

Własne konto w autoryzowanej strefie naszej strony WWW to:

  • dostęp do aktualnych katalogów PDF i możliwość aktualizacji ich wcześniejszych wersji wydrukowanych
  • otrzymywanie elektronicznych biuletynów ALUPROF oraz dostęp do archiwum informacji handlowych
  • możliwość aktualizacji oprogramowania kalkulacyjnego
  • dostęp do cenników, aprobat technicznych ITB i innych dokumentów walidujących

Masz już konto?

Zaloguj się