Nowy STANDARD+ w systemie MB-45, aktualizacja oprogramowania i katalogow

2011-02-15

Nowy STANDARD+ w systemie MB-45

W systemie MB-45 zostały wprowadzone nowe profile o kodach K430034, K430035 oraz K430036. To ościeżnica i skrzydła pozwalające na wykonywanie najbardziej popularnych drzwi jedno-
i dwuskrzydłowych, z zachowaniem minimalnego poziomu pracochłonności i ilości dodatkowych akcesoriów. Szczególnie istotne są pod tym względem nowe, uproszczone rozwiązania poprzeczki dolnej drzwi.

Nowe profile otrzymały wyróżnik "STANDARD+".  Są z nimi związane także nowe akcesoria: narożniki 80124160 i 80124161 oraz kotwa montażowa 80311050.
Elementy serii STANDARD+ zostały użyte jako domyślne składniki konstrukcji szablonowych zaktualizowanego oprogramowania.

Równolegle w systemie MB-45S został uruchomiony  uzupełniający profil ościeżnicy drzwiowej o szerokości 77,5 mm.


Aktualizacja oprogramowania i katalogów

W autoryzowanej strefie naszej strony www dostępna jest aktualizacja programu MB-CAD do wersji 3.91 oraz katalogów systemowych.
Odpowiednie materiały do aktualizacji programu MB-SOFT (LogiKal) znajdują się na stronie firmy Orgadata

Oprócz ww. serii nowości w systemie MB-45 dokonano szeregu modyfikacji w pozostałych systemach okienno-drzwiowych. Szczegółowy spis nowości i zmian wprowadzonych w programie MB-CAD znajduje się w dziale "MB-CAD" strefy autoryzowanej, w pliku: "Lista zmian w programie wprowadzonych do bieżącej wersji".
Lista zmian w programie MB-SOFT jest dostępna  w dziale "Informacje handlowe". Zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami i zaktualizowania używanych przez Państwa programów.

Zwracamy także Państwa uwagę na aktualizacje katalogów, wprowadzane równolegle z ostatnimi aktualizacjami oprogramowania: od października 2010r. Były w nich dokonane zmiany związane m.in. wyodrębnieniem części zakresu okuć w poszczególnych systemach okienno-drzwiowych i przeniesieniem elementów wspólnych do osobnego katalogu "OKUCIA" a także innych modyfikacji i uzupełnień. Prosimy o aktualizację Państwa dokumentacji także w tym zakresie, o ile do tej pory Państwo tego nie uczynili.

Katalog "OKUCIA"
Jest to pozycja wprowadzona w katalogach systemów Aluprof jesienią 2010r. Docelowo obejmować będzie przede wszystkim dokumentację okuć wspólnych dla różnych systemów. W formie pdf jest to wygodne wydawnictwo umożliwiające wyszukiwanie elementów w pełnym zakresie wg ciągu znaków (np. kodu). Ze względu na znaczny zakres zmian i nowości w okuciach wprowadzonych przez naszych dostawców katalog ten jest ostatnio intensywnie uzupełniany i aktualizowany, m.in. dla popularnej serii Roto AluVision T540i (znane wcześniej pod nazwą Roto ALU 540i) wraz z nową nazwą pojawiła się w naszych systemach rozbudowana wersja tych okuć.
Zmiany w zakresie okuć wkrótce znajdą swe odzwierciedlenie także w oprogramowaniu. W momencie kiedy to nastąpi udostępnimy Państwu zaktualizowany katalog