Alu-Edukator - Kraków, 22 maja 2013 r.

2013-05-14
Przypominamy o najbliższym szkoleniu z cyklu "Alu-Edukator", obejmującym nowości
w ofercie systemów budowlanych ALUPROF. W tym roku prowadzone ono będzie pod hasłem:


"Energooszczędne systemy Aluprof - nowy standard w budownictwie".

Głównym celem szkoleń jest zapoznanie klientów z nowymi produktami firmy, a także poszerzenie wiedzy na temat dotychczasowej oferty i szerokiego zakresu jej zastosowania, w tym także w obiektach
energooszczędnych i pasywnych.

Szersze informacje wraz z ich programem znajdują się na na naszej stronie internetowej, w sekcji "Szkolenia". Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszenia on-line, zamieszczonego na tej stronie.


Serdecznie zapraszamy.