E-biuletyn informacyjny ALUPROF S.A.

2010-02-02

Konstrukcje antywłamaniowe - sprawa deklarowania zgodności
W strefie autoryzowanej umieszczone zostało pismo wyjaśniające sprawę deklarowania zgodności na konstrukcje antywłamaniowe po wygaśnięciu ważności certyfikatów zgodności odporności na włamanie i Aprobat Technicznych naszych systemów.

Aktualizacja cennika gięcia profili.
Cennik gięcia profili został zaktualizowany w zakresie minimalnych promieni i naddatków. Ceny pozostały bez zmian. Klientów korzystających z tej usługi prosimy o pobranie aktualnego cennika
i uwzględnienie w pracach nad konstrukcjami łukowymi.

Zamówienia prosimy składać na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do cennika.

Aneks do Aprobaty ITB dla systemu MB-SG50
Instytut Techniki Budowlanej wydał Aneks nr 3 do Aprobaty nr AT-15-6060/2003
dla ściany strukturalnej MB-SG50, przedłużający ważność aprobaty do 9 grudnia 2010 r.