Większy zakres opakowań uszczelek

2011-04-21

Informujemy, że ze względu na dążenie do optymalizacji kosztów zaopatrzenia oraz ułatwienie gospodarki magazynowej u naszych Klientów zaktualizowaliśmy długości handlowe części uszczelek, a dla niektórych z nich wprowadziliśmy możliwość zamawiania mniejszych ilości handlowych.

Wraz z poszerzeniem oferty wielkości opakowań uszczelek, dla wybranych pozycji wprowadzono także nowe oznaczenie w kolumnie 4 cennika określającej dostępne ilości handlowe. Wygląda ono tak: xxx/yy*  gdzie "xxx" oznacza standardową wielkość opakowania odpowiadającą cenie cennikowej uszczelki, a "yy" oznacza alternatywne mniejsze opakowanie danej uszczelki, której cena jednostkowa jest wyższa o 10%.

Spis uszczelek, których dotyczą  obecnie wprowadzone zmiany wraz z treścią tych zmian umieściliśmy w pliku dostępnym w autoryzowanej strefie naszej strony old.aluprof.eu. Na stronie internetowej zostały także umieszczone cenniki zaktualizowane o powyższe informacje. Zmiany dotyczą stron: 2, 24-28 w Cenniku podstawowym, str. 3 w Cenniku uzupełniającym oraz str. 4 w Cenniku systemu MB-78EI. Informujemy jednocześnie, że nie uległy zmianie dotychczasowe ceny uszczelek dystrybuowanych w standardowym opakowaniu.

W najbliższym czasie nastąpi także aktualizacja oprogramowania obejmująca powyższe zmiany.

Zmiany w ilościach handlowych uszczelek 04-2011