REGULAMIN Akcji - nagroda ALUPROF VABANK

2010-03-02

1.Czas trwania Akcji- nagroda Aluprof Vabank : 01.01.2010 r. – do 31.03.2010 r.

2. Akcja skierowana jest do wszystkich klientów Aluprof SA prowadzących działalność gospodarczą , zarejestrowaną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w dowolnej formie prawnej.

3.Warunki Akcji:
3.1.Każdy nowy klient, który w okresie wskazanym w punkcie 1 dokona zakupów w firmie Aluprof S.A. , na łączną wartość 50.000 zł netto będzie miał prawo do wzięcia udziału w Akcji i otrzymania nagrody, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
3.2.Za nowego klienta uznaje się firmę, która współpracuje z firmą
Aluprof  S.A. nie dłużej niż od 1 kwietnia  2009 r.
3.3.Każdy klient, który współpracował z firmą Aluprof przed 1 kwietnia 2009 r.  uznawany jest za klienta stałego.
3.4.Każdy stały klient , który w okresie wskazanym w punkcie 1 uzyska obrót o 10 % wyższy w stosunku do analogicznego okresu roku 2009 , może wziąć udział w Akcji i otrzymaniu nagrody, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

4.W Akcji Aluprof Vabank przewidziano trzy równorzędne nagrody główne. Każdą z trzech nagród głównych stanowi dwuosobowa tygodniowa  wycieczka do Paryża z opcją  All inclusive,  o wartości nie wyższej niż 2 tys. PLN/os , w dowolnym terminie wskazanym przez zwycięzcę.

5.Spośród firm, które w okresie wskazanym w pkt. 1 spełniły warunki Akcji, potwierdzone przez Dyrektora Sprzedaży Krajowej, zostaną wyłonieni zwycięzcy. Zwycięzcami będą dwaj nowi klienci, którzy w okresie trwania Akcji dokonają zakupów, o łącznej najwyższej wartości powyżej kwoty określonej  w pkt 3.1, liczonej według cen netto oraz jeden stały klient, który w okresie Akcji dokona zakupów o łącznym najwyższym obrocie powyżej wartości 10 % , o której mowa w pkt 3.4., liczonej według cen netto.

6.Przyznanie nagród odbędzie się 15 kwietnia 2010 r.  w siedzibie firmy Aluprof  S.A. przy ul. Warszawskiej 153, przez komisję składającą się  z przedstawiciela Działu Sprzedaży Krajowej, Działu Marketingu oraz Dyrektora Sprzedaży Krajowej.

7.Aluprof SA w dniu 15 kwietnia 2010 r. ogłosi na stronie internetowej old.aluprof.eu  nazwy firm, które spełniły warunki Akcji i mogły wziąć udział w postępowaniu przyznania nagród, a także wymieni osoby/podmioty, które otrzymały nagrody.   

8.Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami celem ustalenia dogodnych dla zwycięzców terminów wycieczek, do zrealizowania do końca 2010 r.

9.Osoby/podmioty które, przystąpią do Akcji oraz wyłonieni zwycięzcy, o których mowa w Regulaminie wyrażają zgodę na podanie ich nazw na stronie internetowej old.aluprof.eu,  zgodnie z pkt 7 Regulaminu.