Aktualizacja oprogramowania i katalogów

2015-03-10
Dostępna jest aktualizacja oprogramowania kalkulacyjnego MB-CAD i MB-SOFT (LogiKal) oraz katalogów. Do najbardziej istotnych nowości należy wprowadzenie systemu okien o najwyższej izolacyjności termicznej MB-104 Passive oraz rozszerzenie zakresu konstrukcji systemu MB-77HS o rozwiązania narożne. Znaczna część nowości i modyfikacji dotyczy zakresu okuć: m.in. nowe zawiasy rolkowe WR, wycofanie zawiasów WS, wkładki z tzw. „wolnym biegiem” oraz inne aktualizacje. W obszarze systemów fasadowych nastąpił szereg modyfikacji w części rozwiązań bazujących na MB-SR50N: dodane zostało m.in. rozwiązanie poziomej linii i nowe rozwiązania narożne, zaktualizowano łączniki i inne akcesoria. W ramach aktualizacji oprogramowania nastąpiło również zwiększenie minimum produkcyjnego paneli EXTRABOND oraz zmiana ceny.

Szerszy wykaz nowości i zmian w katalogach dostępny jest w autoryzowanej strefie naszej strony internetowej, w sekcji "Najnowsze wiadomości" na stronie głównej. W sekcji MB-CAD znajduje się natomiast szczegółowy spis nowości i zmian w oprogramowaniu. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z tymi informacjami, pobrania zaktualizowanych stron katalogów oraz zaktualizowania programów Aluprof używanych w Państwa Firmie. Program MB-CAD w wersji 3.40 oraz nowe strony katalogów zostały umieszczone w zasobach strefy autoryzowanej z datą 17 lutego 2015 r. Aktualizacja programu MB-SOFT (LogiKal) będzie miała miejsce w dniu dzisiejszym tj. 10.03.2015. Użytkownicy tego programu informację o zakresie zmian i możliwości pobrania jego aktualizacji powinni otrzymać bezpośrednio z firmy Orgadata