Informacja Dyrektora Sprzedaży Krajowej o zmianie cen

2006-06-30
Poniżej informacja Dyrektora Sprzedaży Krajowej Metalplast-Bielsko S.A. w sprawie zmiany cen.


Bielsko-Biała, 2006-06-29


Szanowni Państwo,

Metalplast – Bielsko S.A., jako lider segmentu systemów aluminiowych w rynku polskim, postrzegany jest obecnie jako firma o stabilnej pozycji oraz przemyślanej polityce handlowej. Na sukces ten pracowaliśmy wspólnie z Państwem wiele lat w różnych warunkach geopolitycznych i ekonomicznych. Zaufali nam Państwo w latach 90-tych, gdy przekonywaliśmy Państwa do naszych ówczesnych nowatorskich przeobrażeń firmy z produkcyjnej na systemową. Pomyślnie również przebiegła wspólna, jakże trudna integracja systemów MB i Spectrala.

Jednakże z pewnością docierają do Państwa za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz z innych źródeł informacje o kolejnych zawirowaniach ekonomicznych w naszej branży, a przede wszystkim o wzrostach cen surowców, które miały miejsce w przeciągu ostatnich miesięcy.

Otóż, niestabilna sytuacja cen surowca w ostatnim okresie oraz znaczne osłabienie złotówki w stosunku do EUR i USD przyczyniły się w bardzo niekorzystny sposób do wzrostu cen przerobu aluminium u naszych poddostawców, którymi są tłocznie. Wzrost tych kosztów został w znacznej mierze przeniesiony na nas w postaci wyższych cen sprzedaży profili. Dużą rolę odgrywają tu również rosnące ceny wyrobów stalowych, a także paliw płynnych, a co za tym idzie tworzyw sztucznych i wyrobów gumowych. Znaczne wzrosty kosztów materiałów nie ominęły także metali do produkcji okuć, m.in. cynku i miedzi.

W związku z powyższym, zmuszeni jesteśmy zwrócić się do Państwa z prośbą o kredyt zaufania, albowiem aby przetrwać ten trudny okres musimy dokonać korekty cenowej obowiązującego cennika naszych wyrobów. Korekta ta wejdzie w życie z dniem 1 sierpnia bieżącego roku, dotyczy niemalże całego naszego asortymentu i przedstawiać będzie wzrost cen średnio o 5%.

Mając świadomość tendencji wzrostu cen aluminium i jednoczesnych poszukiwań przez inwestorów na rynku tanich i ekonomicznych systemów, mamy przyjemność Państwa poinformować, że wychodzimy również w tym zakresie naprzeciw oczekiwaniom, gdyż w trakcie trzeciego kwartału wprowadzimy do dystrybucji kolejny ekonomiczny system na bazie dotychczasowego MB 59S. Mamy nadzieję, że pozwoli on Państwu na jeszcze większe oszczędności i zniweluje skutki powyżej opisanego problemu, szczegółowe informacje w tym zakresie przekazywać Państwu będą nasi pracownicy w terenie jak również nasze służby marketingowe poprzez kolejne serwisy internetowe.

Podsumowując, przedstawiona powyżej sytuacja branży w pełni obrazuje przyczyny naszej decyzji, oczekujemy, że zrozumieją Państwo nasze trudne i niezręczne położenie. Pragniemy równocześnie Państwa zapewnić, iż pomimo tak trudnych (również dla nas) kroków nasza dotychczasowa elastyczność w handlu pozostanie niezmieniona. Liczymy również, że nie zawiedziemy Państwa dotychczasowego zaufania i tym samym, nasze obecne relacje handlowe również pozostaną niezmienne.

Z poważaniem,

Tomasz Klimczak
Dyrektor Sprzedaży KrajowejInformacja Dyrektora Sprzedaży Krajowej w sprawie zmiany cen