Aktualizacja katalogów 4-06-2013

2013-06-10
W nawiązaniu do informacji zawartych w Biuletynie z dn. 11-06-2013 poniżej zamieszczamy zakres aktualizacji  katalogów wybranych systemów okienno-drzwiowych i fasadowych:

 • MB-70:
  zmiana uszczelki przy profilu kompensacyjnym z 120452 na 120499
 • MB-SR50N:
  - rozszerzono szklenie o zakresy 52-56 w szkleniu podstawowym
  i 32-36 w szkleniu kątowym +45*
  - rozszerzono szklenie o zakresy 32-36, 34-40 w wariancie z płaską listwą, uzupełniono warianty zakończenia ściany dla listwy K413952X
 • MB-SR50N EFEKT: rozszerzenie tabeli szklenia o zakres 52-56
 • MB-118EI: dodano zakres tabeli szklenia: 31-35mm
 • MB-23P: wprowadzono minimalną wysokość drzwi (400mm)
 • MB-60 Industrial: nowy profil poprzeczki industrial: K518400X
 • MB-70 Industrial: nowy profil poprzeczki industrial: K518275X
 • Elementy dodatkowe do systemów okienno-drzwiowych:
  nowy kształtownik szprosa 40 mm: K430930X
 • MB-45, MB-60, MB-70, dodano wkładkę prowadzącą pręt w skrzydle biernym w drzwiach z poprzeczką dostawianą
 • MB-86, ograniczono dobór zawiasów rolkowych dla wybranych kształtowników K71.., K81..
 • MB-45, wprowadzono aktualizację połączeń narożnych

Szczegóły dotyczące zakresu modyfikacji programu MB-CAD w wersji 3.28 znajdą Państwo w autoryzowanej strefie naszej strony internetowej, w sekcji „MB-CAD”. Zachęcamy zatem do pobrania tych aktualizacji oraz zapoznania się z nimi. Mają one datę umieszczenia 4-06-2013.