Nawiewniki higrosterowane EAH - nowość w ofercie Aluprof

2013-09-12
Informujemy, że Aluprof wprowadza do oferty nawiewnik higrosterowany EAH, przeznaczonym do stosowania w systemach rolet nadstawnych SKT OPOTERM we wszystkich wielkościach skrzynek, zarówno z moskitierą jak i bez.


Zastosowanie nawiewnika umożliwia dopływ świeżego powietrza do pomieszczeń. Nawet przy szczelnie zamkniętych oknach pozwala doprowadzać powietrze w sposób ciągły, w ilości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Nawiewnik jest urządzeniem sterowanym automatycznie, które nie wymaga zasilania. Przy wahaniach poziomu wilgotności względnej w pomieszczeniu urządzenie automatycznie reguluje otwarcie - im wyższa jest wilgotność, tym bardziej otwarty nawiewnik
i większy napływ powietrza do pomieszczenia.
EAH_ kopia
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w akcie zmieniającym z dnia 6 listopada 2008 określa minimalną wartość przepuszczalności powietrza w oknach i drzwiach. Przy obecnie stosowanych szczelnych zamknięciach, wymóg ten może być spełniony przy zastosowaniu nawiewnika EAH montowanego w skrzynce rolety nadstawnej SKT OPOTERM.