Zmiany w Dziale Handlowym Metalplast-Bielsko S.A.

2006-06-30

W związku z dokonanymi na przestrzeni ostatnich miesięcy zmianami w Dziale Handlowym Metalplast-Bielsko S.A. miło przekazujemy informacje dotyczące jego obecnie funkcjonującej struktury organizacyjnej.

Funkcję Dyrektora Handlowego Zarząd powierzył Panu Jarosławowi Sitkowi, który sprawuje nadzór nad całością działań handlowych.

Obsługę naszych Partnerów w pionie Dyrektora Handlowego będą prowadzić:
Dyrektor Sprzedaży Krajowej - Pan Tomasz Klimczak (tel: +48 600 083 080)
wraz z Działem Sprzedaży Krajowej i znanymi Państwu z bezpośrednich kontaktów Regionalnymi Koordynatorami oraz
Dyrektor Sprzedaży Obiektowej - Pan Zbigniew Poraj (tel: +48 602 230 948)
wraz z Koordynatorami ds. Realizacji Obiektów.

Wprowadzenie nowej struktury pionu Dyrektora Handlowego ma na celu zapewnienie łatwego dostępu do informacji, sprawnego realizowania zamówień i innych spraw związanych z bieżącą współpracą z naszymi Klientami.
Systemy aluminiowe Metalplast-Bielsko są coraz częściej wykorzystywane w realizacjach dużych i prestiżowych budynków, co związane jest często ze spełnieniem specyficznych wymogów, opracowywaniem nietypowych rozwiązań i uruchamianiem nowych, indywidualnych konstrukcji. Poprzez utworzenie służb związanych z realizacją obiektów chcemy zwiększyć nasze możliwości w tym zakresie i usprawnić współpracę zarówno z Państwem, jak i z architektami, inwestorami i Generalnymi Wykonawcami.

Telefony i adresy e-mail wszystkich osób związanych z pionem handlowym naszej firmy znajdą Państwo na naszej stronie internetowej, w dziale Dystrybucja w Polsce, z podziałem na poszczególne regiony kraju.


Informacja w sprawie zmian w Dziale Handlowym Metalplast-Bielsko S.A.