Więzienie bez krat? Z oknami ALUPROF MB-86 RC3i to możliwe

2014-05-06
Bezpieczeństwo w obiektach budowlanych jest szerokim pojęciem. Jednym z jego rodzajów jest zabezpieczenie przed przedostaniem się niepowołanych osób przez konkretne przegrody w budynku. Wśród wielu projektów posiadających zwiększone wymagania związane z bezpieczeństwem szczególnymi warunkami charakteryzują się zakłady penitencjarne. Istotne jest w nich zabezpieczenie budynku nie tyle przed wtargnięciem do niego, lecz przed wyjściem z niego.

Nawet w takich obiektach, jak więzienia i zakłady karne istnieje jednak możliwość częściowej rezygnacji  z krat w oknach i uzyskania bardziej „cywilnego” wyglądu budynku. Umożliwiają to specjalne okna antywłamaniowe, w których budowa konstrukcji ukierunkowana jest na uniemożliwienie ucieczki osobom osadzonym. Aluprof proponuje w takich przypadkach zastosowanie okien
MB-86 RC3i, które posiadają klasyfikację potwierdzającą spełnienie wymagań klasy RC3 zarówno pod względem obciążeń statycznych i dynamicznych, jak i pod względem prób włamania ręcznego od strony wewnętrznej.

Okna MB-86 RC3i są kolejnym rozwiązaniem wzbogacającym szeroką gamę konstrukcji antywłamaniowych ALUPROF. Inną ciekawą propozycją z tego zakresu jest okno na bazie systemu MB-70, które przeszło badania z wynikiem pozytywnym i uzyskało klasę antywłamaniową RC4 wg normy EN 1627. Podobnie, jak w przypadku MB-70RC4 bardzo istotny jest przy tym fakt, że okna MB-86 RC3i bazują nie na specjalistycznej konstrukcji, lecz na podstawowym systemie okiennym MB-86, który dzięki zastosowaniu nowatorskich rozwiązań technicznych posiada bardzo dobrą izolacyjność termiczną.

Więcej informacji tutaj