E-biuletyn Aluprof - aktualizacja oprogramowania i katalogów

2011-03-10

W autoryzowanej strefie naszej strony www dostępna jest aktualizacja programu MB-CAD do wersji 3.10. Odpowiednie materiały do aktualizacji programu MB-SOFT (LogiKal) znajdą się wkrótce także na stronie firmy Orgadata . Równolegle dostępne są także nowe i zmienione strony katalogów systemów budowlanych Aluprof. Szczegółowy spis nowości i zmian wprowadzonych w programie MB-CAD znajduje się

w dziale "MB-CAD"  strefy autoryzowanej, w pliku: "Lista zmian w programie wprowadzonych do bieżącej wersji" Podstawową zmianą w oprogramowaniu jest zastosowanie nowego cennika, który będzie obowiązywał od 14 marca. Pragniemy jednak zaznaczyć, że osoby, które chcą pozostawić sobie dotychczasową wersję programu 3.9.1. mogą to uczynić i korzystać w zależności od potrzeb z obu wersji programu.

Informujemy jednocześnie, że nowe produkty dodane w cenniku: elementy systemów

MB-W86 oraz MB-SUNPROF będą dostępne w oprogramowaniu przypuszczalnie do końca marca 2011, a ich katalogi w formacie pdf są już dostępne w autoryzowanej strefie naszej strony www.


Katalog "OKUCIA"

Pragniemy zwrócić Państwa szczególną uwagę na uzupełniony i gruntownie zaktualizowany katalog "OKUCIA". Zawiera on szereg istotnych zmian opisanych szczegółowo na naszej stronie internetowej, w dziale "Informacje handlowe ".

Zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami i zaktualizowania używanych przez Państwa programów i dokumentacji.