Wdrożenie systemu bankowego "trans-collect"

2004-12-23
Mając na uwadze usprawnienie współpracy z Klientami nasza firma wdrożyła produkt bankowy „trans-collect”, mający na celu automatyzację identyfikacji wpłat od klientów.

W związku z powyższym, jeśli odbierają Państwo towar bezpośrednio w Metalplast-Bielsko S.A. prosimy o realizowanie płatności z tytułu zobowiązań na rachunek podawany na fakturze. Numer ten jest przypisany wyłącznie Państwa firmie i służy jedynie do regulowania Państwa zobowiązań wobec Metalplast-Bielsko S.A.

Równocześnie prosimy, by w tytule płatności na formularzu przelewu wpisywać wyłącznie numer faktury, której dotyczy płatność.