E-biuletyn ALUPROF S.A. dla firm współpracujących

2008-03-28
Program szkoleń dla Partnerów Handlowych
Wszystkie osoby zainteresowane poszerzeniem swej wiedzy na temat produktów ALUPROF S.A. zachęcamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą szkoleń, obejmujących m.in. zagadnienia  teoretyczne dotyczące naszych systemów aluminiowych oraz warsztaty z oprogramowania kalkulacyjnego. Na naszej stronie internetowej w dziale „Współpraca / szkolenia” znajduje się harmonogram i tematyka planowanych w 2008r. szkoleń, a także informacje  o innych szkoleniach możliwych do zorganizowania dla zainteresowanych firm.

Szkolenie z systemów aluminiowych Aluprof i nowości, 23-24 kwietnia 2008
Spośród organizowanych dla naszych Partnerów szkoleń chcielibyśmy dziś szczególną uwagę zwrócić na szkolenie teoretyczne z zakresu systemów aluminiowych Aluprof i nowości, planowane  w dn. 23-24 kwietnia 2008. Na wspomnianej wcześniej stronie internetowej znajdą Państwo szersze informacje na jego temat wraz z programem i formularzem zgłoszenia.

Ze względu na liczne pytania i wątpliwości dotyczące dopuszczania do obrotu konstrukcji, dla których straciły ważność Aprobaty Techniczne podczas ww. szkolenia będziemy chcieli omówić także zagadnienia związane z nową normą okienną PN-EN 14531-1 i wynikającymi z niej obowiązkami producentów stolarki. Temat ten poruszony został m.in. w artykule „Koniec ważności aprobaty technicznej – i co dalej?” - zachęcamy do jego lektury.

Aneksy do aprobat ITB dla systemów MB-60 i MB-SR50
Instytut Techniki Budowlanej wydał aneksy do aprobat dla dwóch systemów z naszej oferty:
  • aneks nr 2 do Aprobaty AT-15-3105/2003 dla okien MB-60, zawierający przedłużenie ważności Aprobaty o rok, do lutego 2009
  • aneks nr 2 do Aprobaty AT-15-3393/2003 dla fasady MB-SR50, zawierający nowe, „ekonomiczne" profile slupów i rygli, zaktualizowane normy i opisy dotyczące szyb, w tym szyb do wersji „EFEKT” i okna odchylnego.
Oba dokumenty są już w formie zeskanowanej dostępne na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do pobrania ich i zapoznania się z treścią.

Drobne poprawki w katalogach MB-60 i MB-70
W katalogach MB-60 i MB-70 zostały dokonane drobne poprawki dotyczące błędnie podanych kodów niektórych elementów:
  • w katalogu MB-60 strona 08-21.00 (kody mocowania zawiasów kątowych 2- i 3-skrzydełkowych)
  • w katalogu MB-70 strona 03-06.00 (kod słupka 90 st.)
Jeśli posiadają Państwo katalogi ww. systemów, prosimy o pobranie z autoryzowanej strefy naszej strony www poprawionych stron i zaktualizowanie nimi swoich katalogów. Informujemy jednocześnie, że ww pomyłki zauważone w katalogu pdf nie występowały w programie MB-CAD.

Seminaria i konferencje dla architektów
Ruszył kolejny cykl spotkań i konferencji regionalnych dla architektów, projektantów, Generalnych  i inwestorów instytucjonalnych, w trakcie których będzie prezentowana oferta produktów ALUPROF S.A. Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem spotkań, który jest dostępny na głównej stronie old.aluprof.eu, w zakładce „Seminaria dla architektów”. Jeśli wśród kooperantów i współpracowników Państwa Firmy znajdują się osoby zainteresowane szerszym zapoznaniem się z ofertą systemową ALUPROF S.A.– prosimy o przekazanie im tych informacji.