E-biuletyn informacyjny ALUPROF SA dla firm współpracujących

2008-12-15
Komunikat Rady Nadzorczej ALUPROF S.A.
Informujemy, że w dniu 11.12.2008 r. Rada Nadzorcza "ALUPROF" S.A. podjęła uchwały, na mocy których dotychczasowi Członkowie Zarządu Spółki: Pan Marcin Puchała - Prezes Zarządu oraz Pan Maciej Mąka - Członek Zarządu zostali odwołani z zajmowanych stanowisk.Równocześnie z dniem 11.12.2008 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu jednoosobowego Zarządu Spółki i powierzyła funkcję Prezesa Zarządu Spółki "ALUPROF" S.A. Panu Tomaszowi Grela.

Przerwa w obsłudze klientów w dn. 22 grudnia 2008 do 2 stycznia 2009
W związku z przesunięciem terminu inwentaryzacji uległ zmianie planowany wcześniej okres przerwy w obsłudze Klientów. Nastąpi ona w dniach: 22 grudnia 2008 do 2 stycznia 2009. Przerwa ta dotyczyć będzie zarówno zakładów w Bielsku-Białej i Opolu, jak i magazynów systemowych w Szczecinie,  Poznaniu, Lublinie i Rzeszowie. W czasie inwentaryzacji nie będzie możliwości wystawiania faktur oraz dokumentów WZ, a zatem nie będzie możliwy odbiór towaru ani jego wysyłki do Klientów.  Przesunięcie terminu inwentaryzacji pociągnęło za sobą jednocześnie zmianę terminu wznowienia sprzedaży w 2009 roku - rozpoczniemy ją wcześniej, niż to zapowiadaliśmy w jednym z poprzednich biuletynów, bo od poniedziałku, 5 stycznia.  Przepraszamy za dokonane zmiany oraz za utrudnienia związane z przeprowadzeniem inwentaryzacji.