E-biuletyn informacyjny ALUPROF SA dla firm współpracujących

2008-11-27
Zmiana numeru konta

Szanowni Państwo!
Informujemy, że z dniem 25.11.2008 ALUPROF S.A.  zmienia dotychczasowy bank na: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna.W związku z tym ulega zmianie nr rachunku  bankowego – nowy nr znajduje się na każdej nowo wystawionej fakturze VAT.Bardzo prosimy, aby wszystkie płatności dotyczące naszej firmy dokonywane przez Państwa kierowane były na nowy rachunek.