Jednolity standard klamek, szyldów i rozet w systemach serii MB

2005-04-29
W asortymencie systemów okienno-drzwiowych serii MB został wprowadzony jednolity standard klamek, szyldów i rozet. W systemach okienno-drzwiowych: MB-45, MB-60, MB-70 zostały zastosowane rozwiązania znajdujące się dotychczas w katalogu systemu MB-59S. Szyldy i klamki „MC” o numerach 80004342 itd. zostały zamienione na „ALUHARD” o numerach katalogowych od 800045 ..., wymieniono też rozety KFV – obecnie są to rozety naklejane w miejsce przykręcanych. Cechą charakterystyczną wszystkich ww. akcesoriów są zaokrąglone, ergonomiczne kształty. Spis numerów nowych stron do katalogów systemów MB-45, MB-60, MB-70, dotyczących ww. akcesoriów znajduje się w Zestawieniu Zmian i nowości w systemach MB