Uszczelnienie automatyczne drzwi dymoszczelnych w MB-45

2005-04-29
W systemie MB-45 nastąpiła zmiana w zakresie uszczelnienia automatycznego drzwi dymoszczelnych: numeru kodowego z 80004234-7 na 80004326. Obecnie dostępne jest w sprzedaży uszczelnienie o długościach w typoszeregu co 10cm. Znajduje się ono na stronach 11-04.00÷11-20.00 katalogu. Wszystkie ww strony zamieszczone są w autoryzowanej strefie naszej strony internetowej w formie plików pdf, w rozdziale Katalogi