Aktualizacja katalogów

2014-06-02

Poniżej zamieszczamy spis nowości i zmian w katalogach, związanych z aktualizacją oprogramowania kalkulacyjnego z 30 maja 2014 r.:

MB-86 SOFT - dodano odrębny katalog, przedstawiający nową ościeżnicę w systemie MB-86 oraz jej zastosowanie. Dzięki zaokrąglonemu kształtowi części zewnętrznej pozwala ona na wykonywanie atrakcyjnych wizualnie drzwi we wszystkich wariantach izolacji termicznej: ST, SI, SI+ oraz AERO. Szczególnie dobre pod względem estetycznym efekty daje zastosowanie w jednej konstrukcji ościeżnicy MB-86 SOFT wraz oraz zaokrąglonych listew typu Prestige w skrzydle drzwi.

MB-70PD - dodano odrębny katalog, przedstawiający nowe skrzydło drzwiowe w systemie MB-70. Pozwala ono na wykonanie nietypowej konstrukcji z podwójnym uszczelnieniem przymykowym od wewnątrz.

Okucia:
  - zmodyfikowano minimalne zakresy okuć okiennych (użycie trzpieni 8mm zamiast 9mm i dodatkowe pomniejszenie skrzydła o 1 mm);
  - wprowadzono nowe okucia antywłamaniowe RC4, dopuszczono okucia RC1-RC3 w rozwiązaniach HI;
  - AluKaro, nowa kompletacja dla okien rozwierano-uchylnych przy ruchomym słupku;
  - wprowadzono nowe antaby Wala;
  - MB-70, dodano zawiasy rolkowe DrHahn, zablokowano je w niedozwolonych ościeżnicach;
  - zablokowano zawiasy rolkowe DrHahn dla niedozwolonych ościeżnic;
  - okucie okienne Siegenia Aubi, dodano klamkę trzpieniową z kluczykiem;
  - dodano nowe samozamykacze GEZE;
  - zastąpiono okucia RotoPatio 4150S okuciami RotoPatio 100S/160S;
  - możliwość zastosowania rozety okrągłej Wala w kompletacji z klamką Euroline;

MB-45 OFFICE - zmieniono wysokość montażu klamki; wykonano kilka innych drobnych korekt

MB-86 - poprawiono kody narożników i wkładek uszczelniających; wykonano kilka innych drobnych korekt

MB-78EI
   - poprawiono wycięcia taśm pęczniejących pod podkładki szklenia;
   - wprowadzono zamek okucia antypanicznego FUHR 833, dodano klamkę Ecoschulte;
  - dodano trzpień dzielony w okuciach antypanicznych;

MB-SR50N IW - poprawiono zakres stosowania elementów od strony zawiasowej;

Wszystkie nowe i zaktualizowane strony katalogów zostały umieszczone w zasobach naszej strony w dn. 26-27 maja 2014r. Zachęcamy do ich pobrania i zapoznania się ze szczegółami.