Program MB-SOFT (LogiKal) - aktualizacja, szkolenie 20-22.10.2010

2010-10-06

Aktualizacja programu MB-SOFT (LogiKal) Użytkowników programu MB-SOFT (LogiKal) informujemy o jego aktualizacji, w ramach której wprowadzono następujące rozwiązania:

  • system MB-70 INDUSTRIAL
    wraz z wersją MB-70 INDUSTRIAL HI
  • nowe profile w systemach MB-70 i MB-70HI (ościeżnica dylatacyjna 66 mm, ościeżnica 138 mm, przewiązka 138 mm, przewiązka skrzynkowa 87 mm, skrzydło okna otwieranego na zewnątrz, profil kompensacyjny) oraz zawiasy okienne (nożycowe i obrotowe) dedykowane pod okna oddymiające.
  • uzupełniono zamki drzwiowe w systemie MB-59SE
  • uzupełniono wartości Uf dla kolejnych przekrojów w systemach MB-60, MB-70, MB-70HI

Aktualizację programu można pobrać ze strony firmy Orgadata

Szkolenie z MB-SOFT 20-22 października 2010

Przypominamy także o najbliższym szkoleniu z programu MB-SOFT (LogiKal), które odbędzie się w dniach 20-22 października 2010. Szersze informacje i program znajdują się tutaj

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przysłanie zgłoszenia
do pana Szymona Barona z Działu Rozwoju, na adres mail: sbaron@gk-kety.com.pl