Nowy kwestionariusz klejenia strukturalnego

2007-05-16
Dow Corning wprowadził nowy uproszczony kwestionariusz projekt klejenia strukturalnego. W załączeniu wersja polska i angielska. Wszystkie firmy korzystające z systemów, które zawierają szkło łączone za pomocą klejenia prosimy o posługiwanie się w korespondencji z DOW CORNING wyłącznie załączonym formularzem.

W załączeniu znajdują się jego dwie wersje: polska i angielska (doc i pdf)
Uwaga: wszystkie pola formularza powinny być wypełnione. W przypadku korzystania z systemów z naszej oferty należy pamiętać, że:
  • nazwa projektu musi być jednoznaczna i niepowtarzalna
  • producent systemu to ALUPROF
  • typ systemu to np. MB-SG50 itd.
  • w polu na samym dole należy wpisać konstrukcję szyby zespolonej tj nazwy szkła i grubość ramki dystansowej.
  • wymiary spoiny silikonowej należy podawać zgodnie z wymaganiami producenta systemu

Wszelkie pytania dotyczące ww sprawy należy kierować do P. Tomasza Wierzchowskiego z firmy Dow Corning: telefonicznie na nr + 48 601 778 725 (we wtorki i czwartki każdego tygodnia), na Fax: +32 2 706 50 59 lub e-mail: t.wierzchowski@dowcorning.com


Europejski formularz projektu klejenia strukturalnego (PL)
European SG Project Checklist (EN)

Europejski formularz projektu klejenia strukturalnego (PL)
European SG Project Checklist (EN)