Accesați la versiunea anterioară a zonei autorizate ALUPROF.

Regulament de utilizare a Paginii web Zona Autorizată ALUPROF S.A.

§ 1 Definiții

Definițiile folosite în prezentul Regulament au următorul înțeles:

 1. Administrator/ Administratorul Paginii web - societatea ALUPROF S.A. ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała înregistrată în Registrul Comerțului din Registrul Juridic Național la Tribunalul de Raion din Bielsko-Biała, Secția Economică VIII din Registrul Juridic Național, KRS: 0000106225, CIF 547-02-42-884, REGON: 070424429, Capital social/subscris: 4.028.350 PLN. 
 2. Administrator date personale - prin aceasta se înțelege entitatea care decide scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor personale, menționate la art. 3 din legea din data de 29 august 1997 privind protecția datelor personale (text unitar - M.O din 2016, poz. 922, cu modificările ulterioare). 
 3. Domeniu – adresă în rețeaua de internet, la care se găsește Pagina web. 
 4. Partener de afaceri – persoana fizică sau juridică potențial interesată de colaborarea sau care colaborează cu Administratorul, 
 5. Regulament – prezentul regulament al Paginii web Zona Autorizată ALUPROF S.A. 
 6. Website – paginile web ale societății ALUPROF S.A. disponibile în pagina web Zonă Autorizatp disponibilă sub domeniul: strefa.aluprof.eu care permit Utilizatorilor rețelei internet utilizarea serviciilor furnizate în Website, 
 7. Servicii – servicii electronice furnizate de Administrator prin intermediul Website-ului. 
 8. Utilizator – orice persoană fizică sau juridică utilizatoare a Website-ului ALUPROF S.A. 
 9. Solicitant – orice persoană fizică sau juridică având o solicitare de acces la Website-ul ALUPROF S.A.

§ 2 Cerințe legale

 1. Fiecare Solicitant, înainte de începerea utilizării Website-ului ALUPROF S.A., are obligația să ia la cunoștință prezentul Regulament. 
 2. Regulamentul în format electronic este disponibil gratuit la adresa https://strefa.aluprof.eu/pl/r... 
 3. Utilizatorul ia la cunoștință că necunoașterea regulilor stabilite prin prezentul Regulament nu reprezintă bază pentru niciun fel de plângeri sau reclamații. 
 4. Orice Utilizator al Website-ului are obligația să respecte regulile legii poloneze în vigoare și prevederile prezentului Regulament. În special este interzisă furnizarea și prelucrarea de conținut cu caracter ilegal.

§ 3 Cerințe tehnice

Pentru a permite funcționarea corectă a Website-ului, este necesară deținerea de către Utilizator a următoarelor echipamente:

 1. Computer și software cu următoarele specificații tehnice minime: 
  1. sistem de operare Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 dotat cu unul dintre browserele de internet de mai jos: 
   1. Google Chrome - cea mai recentă versiune stabilă, 
   2. Mozilla Firefox - cea mai recentă versiune stabilă, 
   3. Microsoft Edge - cea mai recentă versiune stabilă, 
   4. Opera - cea mai recentă versiune stabilă, 
  2. sistem de operare iOS dotat cu browser de internet Apple Safari în cea mai recentă versiune stabilă, 
  3. configurarea browserului de internet: 
   1. permisiune pentru utilizarea cookies, 
   2. permisiune pentru utilizarea JavaScript, 
   3. instalat plug de Adobe Flash Player 
   4. cea mai recentă versiune stabilă, 
  4. pentru afișarea anumitor elemente și informații poate fi necesară instalarea următoarelor tipuri de software: Acrobat Reader, MB-CAD. 
 2. Accesul la rețeaua Internet cu lățimea minimă de bandă 512 kb/s.

§ 4 Regulile de utilizare a Website-ului

 1. Pentru a permite Solicitantului folosirea Website-ului, este necesar: 
  1. să completați formularul de înregistrare disponibili pe pagina https://strefa.aluprof.eu/pl/zarejestruj-sie, 
  2. să acceptați conținutul acestui Regulament și să vă exprimați acordurile necesare, bifând câmpurile obligatorii (checkbox) în formular, 
  3. să activați butonul „Înregistrează-te”, d) să confirmați notificarea prin activarea linkului din emailul trimis pe adresa de email indicată. 
 2. Administratorul își rezervă posibilitatea de limitare a accesului exclusiv pentru Partenerii de afaceri ai Administratorului. 
 3. Odată cu permiterea, de către Administratorul Website-ului, a accesului Solicitantului la Website, între Utilizator și Administratorul Website-ului se încheie un contract pe perioadă nedeterminată de prestare pe cale electronică de servicii gratuite de acces la Website. 
 4. Utilizatorul poate, în orice moment, să încheie utilizarea serviciului de acces la Website prin trimiterea unei notificări pe adresa: strefa@aluprof.eu

§ 5 Reguli de prestare a serviciilor

 1. Administratorul Website-ului va furniza gratuit, prin intermediul Website-ului: 
  1. informații comerciale și liste de prețuri ale produselor, 
  2. cataloage de produse,
  3. software de calcul, 
  4. documente de validare. 
 2. Administratorul Website-ului poate, în orice moment, să modifice funcționalitatea Website-ului, fără a avea obligația de a informa Utilizatorii cu privire la acest lucru. 
 3. Administratorul Website-ului își rezervă dreptul de modificare a conținutului publicat în Website, în orice moment.

§ 6  Protecția datelor personale

 1. Datele sub forma numelui, prenumelui, denumirii societății, emailului, codului poștal, localității, străzii, județului, CIF, numărului de telefon ajută exclusiv la verificarea identității Partenerului de afaceri în scopul permiterii accesului la Website. 
 2. Furnizarea datelor personale de către Utilizator este complet benevolă, însă nefurnizarea acestora va duce la imposibilitatea utilizării Website-ului. 
 3. Administratorul datelor personale este societatea ALUPROF S.A., ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała., tel. 819 53 00, e-mail: strefa@aluprof.eu 
 4. Datele furnizate vor fi divulgate numai angajaților autorizați ai Aluprof S.A. și furnizorului extern al serviciului de administrare a paginii web. În cazul în care utilizatorul respectiv este un client al uneia dintre societățile afiliate ALUPROF S.A., angajații acestei societăți pot de asemenea avea acces la datele utilizatorului. Datele pot fi divulgate și organelor competente, dacă acestea vor fi autorizate în baza legislației în vigoare.
 5. Vă informăm că datele dvs. personale nu vor fi transmise către un stat terț/o organizație internațională și că nu vor fi prelucrate în mod automatizat, inclusiv nu vor fi utilizate pentru profilare.
 6. Datele personale vor fi prelucrate pe perioada de utilizare a serviciului, până la momentul renunțării la serviciu prin solicitarea lichidării contului de acces la pagina web, trimise pe adresastrefa@aluprof.eu.
 7. Informația de renunțare, împreună cu datele, poate fi păstrată pe o perioadă de 3 ani consecutivi, drept dovadă, iar după expirarea acestei perioade vor fi șterse.
 8. Utilizatorul are în orice moment dreptul să solicite Aluprof S.A. acces la datele sale personale, la modificarea, eliminarea acestora sau la limitarea prelucrării și dreptul de opoziție împotriva prelucrării, precum și dreptul de transfer al datelor și de obținere a unei copii a acestora. În acest scop, trebuie trimisă informația cu solicitarea pe adresa strefa@aluprof.eu. Utilizatorul poate schimba și actualiza și singur datele sale, acestea sunt vizibile și pot fi editate după logare.
 9. Utilizatorul are de asemenea dreptul de a depune o plângere către organul de control - Președintele Autorității Naționale de Protecție a Datelor cu Caracter Personal
 10. Utilizatorul are dreptul să contacteze Inspectorul de Protecție a Datelor Administratorului - domnul Michał Geilke, e-mail: iod_aluprof@grupakety.comtel. +48 33 819 53 00.

§ 7 Protecția proprietății intelectuale

 1. ALUPROF S.A. cu sediul în ul. Warszawskiej 153, 43‑300 Bielsko-Biała este proprietarul materialelor incluse în acest Website, cu excepția fișierelor altor firme (colaboratori), descrise corespunzător în Website. 
 2. Toate drepturile asupra Website-ului și elementelor sale particulare (excluzând fișierele mai sus menționate ale colaboratorilor) sunt rezervate de ALUPROF S.A. 
 3. Utilizatorul are dreptul să utilizeze materialele incluse pe paginile Website-ului exclusiv pentru uzul propriu în calitate de partener de afaceri ALUPROF S.A., în cadrul proiectelor realizate.
 4. Utilizatorul are obligația să păstreze confidențialitatea datelor de autorizare a accesului la Website sub forma loginului și a parolei de acces și nu are dreptul să furnizeze aceste date terților.

§ 8 Procedura de reclamații

 1. Utilizatorul poate depune o reclamație referitoare la serviciile furnizate, să notifice o eroare în Website sau o propunere de modificare a funcționalității sale către Departamentul de Marketing și Public Relations ALUPROF S.A. pe adresa de e-mail: strefa@aluprof.eu 
 2. În cazul unei reclamații, aceasta ar trebui să conțină următoarele date: 
  1. datele de identificare a Utilizatorului, 
  2. datele de contact: numărul de telefon și adresa de email, 
  3. descrierea problemei. 
 3. Reclamațiile vor fi analizate în termen de maximum 30 de zile de la data trimiterii reclamației pe adresa de email furnizată mai sus.

§ 9 Responsabilitatea

 1. Administratorul Website-ului nu garantează continuitatea funcționării Website-ului, care poate fi întreruptă periodic în urma apariției unor factori interni precum desfățurarea lucrărilor de mentenanță sau a unor factori externi, fără legătură directă cu acțiunile Administratorului Website-ului, de ex. în urma forței majore, a unei defecțiuni pe serverul pe care se află Website-ul sau a unei defecțiuni ale conexiunii la internet. 
 2. Administratorul Website-ului nu răspunde de eventualele daune suportate de Utilizator și cauzate de o pauză în funcționarea Website-ului și care sunt o urmare a utilizării Website-ului neconforme cu Regulamentul sau cu legea.

§ 10 Prevederi finale

 1. Administratorul Website-ului își rezervă posibilitatea să introducă modificări în prezentul Regulament în orice moment, fără necesitatea unei notificări suplimentare a Utilizatorului cu privire la acest lucru. 
 2. În cazul introducerii de către Administratorul Website-ului a unui nou Regulament, prevederile incluse în acesta sunt valabile de la momentul publicării sale pe Website, excepție fiind situația în care în Regulament a fost stabilit alt termen de valabilitate a acestuia. 
 3. Prevederile Regulamentului sunt valabile pentru Utilizator de la momentul publicării acestora. 
 4. Neacceptarea modificărilor introduse în Regulament trebuie notificată pe adresa de email strefa@aluprof.eu Ca o consecință a notificării, vor fi blocate posibilitățile de utilizare a Website-ului de către Utilizator. 
 5. Toate litigiile rezultate între Utilizator și Administratorul Website-ului care au legătură cu prestarea serviciului menționat în prezentul Regulament vor fi analizate de instanța competentă pentru sediul Administratorului Website-ului.