Zonă autorizată

Zonă
autorizată

Înregistrare

Folosind formularul de mai jos, te poți înregistra ca utilizator al Secțiunii Autorizate Aluprof S.A. Cererea de înregistrare trebuie aprobată de moderator

Doresc să am acces la limbi străine

Aparțin grupului

Date de contact

Acord pentru prelucrarea datelor personale


„Administrator al datelor tale personale este societatea ALUPROF S.A. (ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33 819 53 00, e-mail: aluprof@aluprof.eu). Datele furnizate vor fi divulgate numai angajaților autorizați ai Aluprof S.A. și furnizorului extern al serviciului de administrare a paginii web. În cazul în care utilizatorul respectiv își desfășoară activitatea pe aria deservită de una dintre societățile afiliate ALUPROF S.A., angajații acestei societăți pot de asemenea avea acces la datele utilizatorului. Datele pot fi divulgate și organelor competente, dacă acestea vor fi autorizate în baza legislației în vigoare. Datele personale vor fi prelucrate pe perioada de utilizare a serviciului, până la momentul renunțării la serviciu prin solicitarea lichidării contului de acces la pagina web, trimise pe adresa aluprof@aluprof.eu sau obținerea de către Administrator a informației că datele furnizate nu sunt actuale. Informația de renunțare, împreună cu datele, poate fi păstrată pe o perioadă de 3 ani consecutivi, drept dovadă, iar după expirarea acestei perioade vor fi șterse. Beneficiarul are în orice moment dreptul să solicite Aluprof S.A. acces la datele sale personale, la modificarea, eliminarea acestora sau la limitarea prelucrării și dreptul de opoziție împotriva prelucrării, precum și dreptul de transfer al datelor și de obținere a unei copii a acestora. În acest scop, trebuie trimis un mesaj corespunzător cu solicitarea pe adresa aluprof@aluprof.eu Utilizatorul are de asemenea dreptul de a depune o plângere către organul de control - Președintele Autorității Naționale de Protecție a Datelor cu Caracter Personal. Utilizatorul are dreptul să contacteze Inspectorul de Protecție a Datelor Administratorului - domnul Michał Geilke, e-mail: iod_aluprof@grupakety.com tel. +48 33 819 53 00. Vă informăm că datele dvs. personale nu vor fi transmise către un stat terț/o organizație internațională și că nu vor fi prelucrate în mod automatizat, inclusiv nu vor fi utilizate pentru profilare.”

Ai deja un cont?

Loghează-te